toggle menu

Asta Kask - DemokratiDet ligger i din utveckling du ska va glad
Prisa ditt fosterland du har det ju så bra
Vi har demokrati så visst är du fri
Det är ett välfärdsland vi lever i

Du bestämmer ju själv vad du vill bli
Du kan jobba, gå i skola, bli som vi
Du får vara med och skapa vårt samhälle
Men hur det ska se ut det är vårt beslut

Du är fast i en fälla utan slut
Och du spetsas på samhällssystemets vassa spjut
Lojalitet mot ditt fosterland fick du lära dig
Men det kommer en dag då du måste säga nej

Nej Nej Nej Nej