toggle menu

Asta Kask - Död åt er allaJag vidar min tid, jag väntar tåligt
Allting har sin tid
När tiden är mogen då slår jag till
Jag observerar och memorerar
Ingenting blir glömt
Jag är allting, ni någonsin fördömt
Jag är sista droppen som får allt att rinna ut
Jag är början, mitten, vägen till ert slut
Jag är smittan och pesten och lidandets slut
En pandemi som snart ska bryta ut

Bilan ska falla
Död åt er alla
Fanor ska brinna
Nationer försvinna
Palatsen ska rivas
Tyranner fördrivas
Ropen skall skalla
Död åt er alla

Jag är tidens tand
Jag är revulotionens brand
Jag är kraften bakom alla bödlars hand
Jag är orsakens märkan och toleransens gräns
Jag är karman och förtryckets konsekvens
Jag är glöden som aldrig falnar ut
Jag är gnistan som antänder hus
Jag är handen på hjärtat vid tidens slut
Jag är sanningen som kommer ut
Bilan skall falla
Död åt er alla
Fanor skall brinna
Nationer försvinna
Palatsen skall rivas
Tyranner fördrivas
Ropen skall skalla
Död åt er alla

Bilan skall falla
Död åt er alla
Fanor skall brinna nationer försvinna
Palatsen skall rivas
Tyranner fördrivas
Ropen skall skalla
Död åt er alla