toggle menu

Asta Kask - Sista klivetDet föddes en gosse en grådaskig dag
En helt vanlig kille som du och jag
Den dagen var en olycklig dag
Den dagen var hans do - ome - dag
Den gossen han blev 18 år
Hans dödsbädd blev en sjukhusbår
Överdosen blev hans sista kliv
Över tröskeln från ett menings-löst liv

HAN FÖDDES ATT LEVA ETT MENINGSLÖST LIV
HANS MISSBRUK VAR ENBART ETT TIDSFÖRDRIV

HAN FÖDDES ATT LEVA ETT MENINGSLÖST LIV
HANS MISSBRUK VAR ENBART ETT TIDSFÖRDRIV

Ja, det föddes en goss en grådaskig dag
En fin liten gosse, inte som du och jag
Den dagen var en lycklig dag
Ändå blev det hans domedag
Den gossen hade pengar, han blev 40 år
Hans dödsbädd blev också en sjukhusbår
Konkurs...Ett skott blev hans sista kliv
Över tröskeln från ett meningslöst liv

TVÅ GOSSAR FÖDDES SAMMA DAG
DEN ENE VAR STARK, DEN ANDRE VAR SVAG
MÖTTE SAMMA ÖDE GJORDE DOM ÄNDÅ
FÖR KNARKET ÄR ETT GIFT OCH PENGAR LIKASÅ