toggle menu

Björn Ulvaeus & Benny Andersson - Kom till mig allaKRISTINA
Där skulle aldrig jag förstå ett ord av vad dom säger
Jag skulle irra kring som bortbytt, främmande och vilse
Har du aldrig tänkt på hur förtvivlat ensamt livet skulle bli

Och har du tänkt på, om man flyttar så långt bort i världen
Då kan man aldrig komma hem igen, då får man aldrig
Se föräldrar, syskon, vänner mer. Man mister alla på en gång

KARL OSKAR
Utan ände låg veteåkern jag såg på bild
Sädeskärvar, som havets böljor i talrikhet

KRISTINA OCH FÖRÄLDRARNA
Visst kan det hända vi får svälta lite nu i vinter
Men nästa år blir det säkert bättre, vi får äta upp oss då
Och under tiden ska vi säkert klara oss på något sätt

KARL OSKAR
Bilden visar ett hav
Som svallar av gyllne säd
För en bonde, en sädesbinge
Oändligt djup

KRISTINA OCH FÖRÄLDRARNA
Visst kan det hända vi får svälta lite nu i vinter
Men nästa år blir det säkert bättre, vi får äta upp oss då
Och under tiden ska vi säkert klara oss på något sätt
BEGRAVNINGSGÄSTERNA
Kom till mig alla
Alla som svälter
Alla som fryser
Kommen till mig

Jag skall er föda
Jag skall er kläda
Er vederkvicka
Kom till mig alla

Från andra sidan Oceanen
Sändes en maning:
Vi har jorden som ni saknar
Och ni har människorna som vi behöver
Här finns en fristad åt alla

Kom till mig alla
Alla som svälter
Alla ni som fryser
Kom till mig alla

Enstaka droppar
Blir till strömmar
Mäktig är floden
Det förs ett bud från granne till granne
Ett bud som sprids i lansdkap och län
Ett frö som gror i männskornas själar
Och som växer där