toggle menu

Björn Ulvaeus & Benny Andersson - Ut mot ett havROBERT
Gammal härsken sill blir det morgon, middag, kväll
Det blir blåsur mjölk, det blir hugg och slag
Det ska man tåla utan gnäll!
Mitt i alltihop ska man känna tacksamhet
Alla drängar vet sin ställning, inga frågor
Medan bäcken här får rinna bort i frihet
Tills den nås av havets vågor

Ut mot ett hav
Går din vindlande färd
Under en gren
Längs ett snår
Runt en krök
Ringlar din fåra

Av egen kraft
Kan du bana dig väg
Orädd och fri
Ingen rår
Över dig
Lilla vatten

Ut i ett hav
Ska du rinna en gång
Du ska flyta ihop med dess vågor
Och höga böljor ska lyfta skeppen
På breda skuldror mot himlens skyar
Du får resa till en annan värld
Du som går, du som når till ett hav