Macedonian Translations - Taylor Swift - The Prophecy (Македонски превод)

[Прва Строфа]
Рака на педалата
Мислев дека фатив молња во шише
Оф, повторно исчезна
И беше запишано
Јас бев проколната како Ева што беше гризната
Оф, дали беше казна?
Лутам кога стигнувам дома
Мислам дека помала жена би изгубела надеж
Поголема жена не би молела
Ама погледнав кон небото и реков

[Рефрен]
Те молам
Сум била на моите колена
Промени го пророштвото
Не сакам пари
Само некој кој го сака моето друштво
Дозволи еднашка да бидам јас
Со кого треба да зборувам
За да се промени пророштвото?

[Втора Строфа]
Карти на масата
Моите се изигруваат како будали во басна
Оф, потонуваше (Потонуваше, оо)
Бавна е живата песок
Отровна крв од раната на боцнатата рака
Оф, сепак сонувам за него
[Рефрен]
Те молам
Сум била на моите колена
Промени го пророштвото
Не сакам пари
Само некој кој го сака моето друштво
Дозволи еднашка да бидам јас
Со кого треба да зборувам
За да се промени пророштвото?

[Мост]
И звучам како доенче
Се чувствувам како последните капки од мастилно пенкало
Поголема жена останува смирена
Ама јас завивам како волк кон месечината
И изгледам нестабилна
Собрана со ковенот околу волшебничката маса
Поголема жена има верба
Но, дури и статуите заронуваат ако се направени за да чекаат
Многу се плашам дека ја запечатив мојата судбина
Никаков знак од сродни души
Само сум хартиен тег во нијанса на греиж
Трошејќи ги моите последни парички за некој да ми каже дека ќе биде во ред

[Пауза]
Оо
Оо
Оо
Оо
[Рефрен]
Те молам
Сум била на моите колена
Промени го пророштвото
Не сакам пари
Само некој кој го сака моето друштво
Дозволи еднашка да бидам јас
Со кого треба да зборувам
За да се промени пророштвото?
Со кого треба да зборувам
За да се промени пророштвото?

[Крај]
Рака на педалата
Мислев дека фатив молња во шише
Оф, повторно исчезна
Лутам кога стигнувам дома
Мислам дека помала жена би изгубила надеж
Поголема жена не би молела
Ама погледнав кон небото и реков (Те молам)

Comments

  • ×