Runrig - Màiri

[Verse 1]
Dorch’ a-nochd tha ’n t-Eilean
Dathan air am fuadach far nam beann
Tha faileas a’ tuiteam bhon an Stòr
Mar d’ fhalt dorch a’ suabadh do cheann

[Chorus]
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
’S mi gad ionndrainn hò rò

[Verse 2]
Dè math an tobar gun an t-uisge
Dè math an corp gun cridh’
Nam biodh neart an Stòir nam làmhan
Bhiodh sinn ler cheile san t-Eilean a-rithist

[Chorus]
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
’S mi gad ionndrainn hò rò

[Verse 3]
’S dòch’ nach fhaigh sinn nèamh no beatha eile
Nuair a dhùineas sùilean aig deireadh latha
Ach fhuair mi mo nèamh an seo san àite
Far an tug thu dhomh do làmh ’s do cridhe slàn
[Chorus]
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
’S mi gad ionndrainn hò rò

Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
Hò rò Mhàiri ò
’S mi gad ionndrainn hò rò

[Instrumental]

Hò rò mo Mhàiri ò

Comments

  • ×