toggle menu

Stelvio Cipriani - Small Town Pleasures

Hun kha leh chen lungchim te a ka lo nghah thin,
Ka lungdum tu ngei chuchu ka tawng ta e;
chungkhua nu venhimna zarah ngei chuan maw,
Nang ngei hi i ni ka lungdum tu.

Lungrun nang nen hun leh ni chhiar dun ka nuam,
Zaleng dang reng ka thlang chuang lawng bawihte;
I sakhmel ka tawnni khan e,
ka chhing mitthla an i cham
reng si,
Ka hmangaih che bawihte ka hmangaih che.

Lungruk a kim te a ka han dawn kir chang hian,
Len lai ruallo hi a pawi ngei e;
Hmangaihna min hlan zawng kha kumtluang atan nise,
Lungrun pui ka tan i hlu ngei e.

Lungrun nang nen hun leh ni chhiar dun ka nuam,
Zaleng dang reng ka thlang chuang lawng bawihte;
I sakhmel ka tawnni khan e,
ka chhing mitthla an i cham
reng si,
Ka hmangaih che bawihte ka hmangaih che.

Lungruk a kim te a ka han dawn kir chang hian,
Len lai ruallo hi a pawi ngei e;
Hmangaihna min hlan zawng kha kumtluang atan nise,
Lungrun pui ka tan i hlu ngei e.

Lungrun nang nen hun leh ni chhiar dun ka nuam,
Zaleng dang reng ka thlang chuang lawng bawihte;
I sakhmel ka tawnni khan e,
ka chhing mitthla an i cham
reng si,
Ka hmangaih che bawihte ka hmangaih che.