The Celtic Tenors - Suo Gan

Huna blentyn ar fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon
Breichiau mam sy'n dynn amdanat
Cariad mam sy dan fy mron

Ni cha' dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn â thi gam
Huna'n dawel annwyl blentyn
Huna'n fwyn ar fron dy fam

Huna'n dawel heno, huna
Huna'n fwyn, y tlws ei lun
Pam yr wyt yn awr yn gwenu
Gwenu'n dirion yn dy hun

Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat ti yn gwenu'n llon
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno
Huno'n dawel ar fy mron

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura gura ar y ddôr
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr

Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw

Comments

  • ×